De geschiedenis van Willemsfonds Zwevegem

1985 - 1989:

1989 : Tentoonstelling van Poolse en Russische iconen

In 1989 werd voorzitter Yvan Wastijn van Showband Calypso verkozen tot figuur van het jaar.
De tentoonstelling met Pasen was wel iets speciaals, Oude Russische en Poolse iconen met aangepaste muziek, zorgden voor een aparte sfeer tijden de tentoonstellingsdagen.
De kermistentoonstelling in september was een groepstentoonstelling met eigen leden kunstenaars.
Verder was er ook nog de bijna jaarlijkse fietstocht o.l.v. Patrick Vincke en een wandeling door St Maartens Latem o.l.v. Joel De Rore.


1988 : Samenwerking met de Lokale perskring

In 1988 verkiest het Willemsfonds – ondertussen in samenwerking met de plaatselijke perskring, Paul Depoortere uit Moen als nieuwe figuur van het jaar.
De jaarlijkse tentoonstelling met Pasen had als thema “ juwelen in de kunst “ .
We brachten ook nog een bezoek aan het museum van schone kunsten in Villeneuve D’ Ascq,
o.l.v. Joel De Rore.


1987 : 10 jaar Willemsfonds Zwevegem

In 1987 was het de beurt aan Sabine Rommens – Vandenbulcke uit Moen om figuur van het jaar te worden.
Zij was mede-oprichtster van de Heemkundige Kring en van het Heemkundig Museum.

Het Willemsfonds bestaat 10 jaar.
Tijd voor onze tweede Provinciale wedstrijd met als laureaat Maryvonne Evrard uit Moen.
Verdere activiteiten:
o.a. een fietstocht door Patrick Vincke en een gezonde wandeltocht in het bos van Bellegem door
Joel De Rore.
Door de studie en beroepsbezigheden van voorzitter Georges Declercq, wordt Patrick Vincke aangesteld
als ondervoorzitter.


1985 - 1986 : Verder goed werk leveren

In 1985 werd medepastoor Freddy Malfait verkozen tot figuur van het jaar, vooral door zijn sociale
inzet voor de jongeren.
Een eerste poging om een poëzie avond in te richten in de sporthal kende geen groot succes.
In 1986 Werd SV Waregem voetballer Erwin Denorme uit Moen figuur van het jaar.
Het Willemsfonds werkt verder op zijn elan, de jaarlijkse tentoonstellingen krijgen steeds een aanzienlijk
aantal bezoekers over de vloer en ook een aantal kleinere activiteiten blijven voldoende aandacht krijgen.

1984: Eerste figuur van het jaar.

In 1984 werd voor het eerst de verkiezing “figuur van het jaar” door het Willemsfonds georganiseerd.
De eerste laureaat was Eugène Delabie van het Zwevegems theater.
Voor het eerst werd een beeldhouwwerk van Ann Desmet (een uil, symbool van het Willemsfonds)
overhandigd aan de laureaat.
Vanaf dan werd jaarlijks een uil geboetseerd door Ann, als trofee voor de figuur van het jaar.

Lieve Everaert komt ons bestuur versterken.


1978 - 1983: De beginjaren.

1983 : Tradities krijgen vorm

In 1983 werden er al méér tentoonstellingen georganiseerd. De tentoonstelling met Pasen is vanaf toen
een jaarlijks gebeuren. Het begin van een geslaagde traditie.
Later op het jaar was er opnieuw een tentoonstelling van bestuurslid Rogier Prevost.
In september werd ook deelgenomen aan de provinciale tentoonstelling in het Casino van Oostende.
10 leden kunstenaars namen er aan deel: Robert Vlieghe, Rogier Prevost, Joel Derore, Francine Mullie, Gilbert Soetens enz…
Met een geslaagde Jazz avond werd het jaar afgesloten.


1982 : Eerste provinciale prijskamp voor jonge kunstenaars

In 1982 begon het Willemsfonds Zwevegem echt te groeien.
Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de afdeling, werd voor het eerst een prijskamp voor
jonge kunstenaars georganiseerd.
Vanaf dan was het de bedoeling om deze prijskamp om de 5 jaar te herhalen. Het werd een enorm succes.
Het gevolg hiervan was een ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester en schepenen.
De laureaat van de wedstrijd, Greet Lesage uit Otegem, overhandigde haar werk aan de gemeente,
die het in bruikleen kreeg, op voorwaarde dat het werk in één van de openbare gebouwen van de
gemeente werd opgehangen.
De tweede prijs van die wedstrijd ging naar Ronny Delrue uit Heestert, de derde prijs naar
Michel Demeyere uit Zwevegem.
In dit jaar werd ook Patrick Vincke opgenomen in het bestuur.
Er werden dit jaar nog een paar activiteiten méér georganiseerd, het groeiproces ging verder.


1981 : Erkenning als volwaardige afdeling van Willemsfonds Nationaal

In 1981 werd de benaming Willemsfonds Zwevegem door het hoofdbestuur in Gent officieel aanvaard als volwaardige afdeling.
De 2 tentoonstellingen per jaar staan verder op het programma, alsook een wandeltocht in de herfstperiode
met tal van ontdekkingen in de natuur binnen de gemeente.


1980 : Eén Willemsfondsafdeling voor groot Zwevegem

In 1980 werd het toenmalig Willemsfonds Moen opgedoekt, en werd het Willemsfonds één geheel in
groot - Zwevegem. De Moense voorzitter Robert Vlieghe kwam het bestuur vervoegen.
Buiten de klassiek geworden tentoonstellingen, werd voor het eerst een kaas en wijnavond
georganiseerd in het toenmalig zaaltje van “ café t’Haantje’.
De activiteiten breidden ook uit met een wandeltocht langs het kanaal Kortrijk – Bossuit.


1979 : Aanvaarding in de Culturele raad

In 1979 werden opnieuw een paar tentoonstellingen georganiseerd, en werd het Willemsfonds uiteindelijk aanvaard in de Culturele raad. Walter Declercq werd de eerste vertegenwoordiger.


1978 : De eerste tentoonstelling

In 1978 werd voor het eerst gestart met een tentoonstelling.
Rogier Prevost stelde individueel tentoon in de conferentiezaal van het sportcentrum in de Bekaertstraat,
en dit met een opkomst van 170 aanwezigen op de vernissage.
Een vertegenwoordiger van het Willemsfonds in de Culturele raad werd toen nog in twijfel getrokken,
omdat men toen nog, ten onrechte, dacht dat het Willemsfonds politiek gericht was. Men kon in Zwevegem
niet begrijpen dat het Willemsfonds een culturele vereniging was zoals het Davidsfonds.

1977: Het begin van een mooi verhaal...

1977 : Willemsfonds Zwevegem - Otegem

Alles begon in 1977 met de stichtingsvergadering op 25 juni 1977, onder de benaming “Willemsfonds Zwevegem – Otegem”.
Moen, Heestert en Sint Denijs waren er toen nog niet bij, om de reden dat zij hun eigen Willemsfondsafdeling hadden.
Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en ondertekend door Walter en zoon Georges Declercq,
André Lapauw en Yvan Vanwijnsberghe.
Het bestuur werd in 1977 nog uitgebreid met Dirk Lapauw, Carlos Reyntjens, Johanna Maertens,
Kathleen Verbrugghe , Georges Soens en Rogier Prevost.

  • Georges Declercq werd voorzitter
  • Walter Declercq werd secretaris
  • André Lapauw werd penningmeester